Leśna Stajnia


Idź do treści

Gmina Sedziszow

ATRAKCJE W OKOLICY

Najbliższa okolica (w promieniu 5 km)

- Lasy, lasy i jeszcze raz lasy. Oprócz tego pola i pustkowia. Zatem tereny idealne do wędrówek pieszych, rowerowych i konnych. Lasy obfitują w grzyby, borówki i jeżyny. Nie można, idąc do lasu, nie spotkać sarny, koziołka lub łani. Cierpliwi obserwatorzy przyrody mogą mieć szczęście i napotkają okazałego jelenia- zwłaszcza w porze rykowiska (wrzesień-październik).
Licznego ptactwa nie będziemy szczegółowo wymieniać, bo jest tu mnóstwo gatunków (w tym ptaków drapieżnych). Tuż obok nas ma gniazdo para kruków! W pobliżu naszego gospodarstwa można zobaczyć ślady bytowania bobrów.

- W lesie można zobaczyć kilka bardzo okazałych drzew, które na pewno zasługują na miano pomników przyrody! Najczęściej są to dęby i sosny.

- Przydrożna kapliczka św. Jana Nepomucena.

- Oprócz wyżej wymienionych atrakcji w najbliższym sąsiedztwie mamy pole golfowe "Poręby 9". Można się umówić na indywidualne lekcje golfa lub zapisać do klubu golfowego. Szczegóły na stronie - LINK

Gdzie nad wodę?:

Dla wędkarzy atrakcją będzie pobliska żwirownia - teren Polskiego Związku Wędkarskiego. Kartę wędkarską można wykupić w gminie.

Kamionka - 10 km
Zalew Kamionka powstał w latach 50 tych, jako zbiornik retencyjny, na rzece Tuszymka, w terenie zalesionym. Jego powierzchnia wynosi 7,3 ha. Nad zalewem powstało wiele ośrodków wypoczynkowych i pole biwakowe z boiskami do kosza, siatkówki i piłki nożnej, a także plac zabaw dla dzieci. Znajdują się tu wypożyczalnie sprzętu pływającego, sklepy i punkty gastronomiczne, a także przystanek PKS. Zalew położony jest 12 km od Sędziszowa Małopolskiego i 30 km od Rzeszowa.


Plaża Bratkowice - 11 km
Znajduje się na terenie gminy Świlcza.TEREN GMINY

Gmina Sędziszów Małopolski położona jest w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego.
Swym zasięgiem administracyjnym obejmuje miasto Sędziszów Małopolski i 15 sołectw: Będziemyśl, Boreczek, Borek Wielki, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Góra Ropczycka, Kawęczyn Sędziszowski, Klęczany, Krzywa, Ruda, Szkodna, Wolica Ługowa, Wolica Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne. Każdy znajdzie tutaj interesujące obiekty zarówno kulturowe jak i przyrodnicze.

OBIEKTY ZABYTKOWE w SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM (odległość od naszego gospodarstwa 8,5 km)

# Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP kościół murowany w stylu późnobarokowym. Wybudowany w latach 1694-1699.
Zniszczony pożarem w 1817 r. został odbudowany w 1870 r. Jest to świątynia trzynawowa, bazylikowa. Na strychu, tuż pod linią
dachu widoczne są otwory kluczowe, świadczące, że kościół pełnił również funkcje obronne. Na placu kościelnym stoi figura
Matki Boskiej, wzniesiona po drugiej wojnie światowej w podziękowaniu za ocalenie parafii w czasie okupacji. Od strony zachodniej umieszczono głaz z tablicą pamiątkową, poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce.

# Zespół klasztorny OO. Kapucynów - klasztor zbudowano w latach 1739 - 1741, zaś kościół p.w. św. Antoniego wzniesiono w latach 1741 -1746. Całość zaprojektował architekt Jan de Oppitz, sprowadzony ze Lwowa. Klasztor, pierwotnie jednopiętrowy, został rozbudowany w 1930 roku. Nad dwoma skrzydłami dobudowano drugie piętro. W klasztorze przechowywanych jest wiele cennych zabytków.

# Ratusz - został wybudowany w XVII w. W XIX w. został przebudowany. Jest to budowla piętrowa, podpiwniczona, wzniesiona
na planie prostokąta. Położony jest w środku dużego, prostokątnego rynku. Nad wejściem widnieje herb miasta Odrowąż. Obecnie
jest siedzibą Urzędu Miasta. Mały ryneczek wokół ratusza jest odnowiony i pięknie utrzymany.

# Pałac Potockich zwany Koszarami. Jest to czworoboczna budowla z początku XVIII w., wybudowana przez Michała
Potockiego. Pierwotnie koszary stanowiły część zespołu pałacowego. Pałac w XIX wieku popadł w ruinę i został rozebrany, zaś koszary, do około 1900 roku, służyły wojsku austriackiemu. Znajdują się one na północ od klasztoru. Zabudowania składały się z czterech długich skrzydeł, otaczających prostokątny dziedziniec. Skrzydło południowe przeznaczone było na mieszkania, w
skrzydłach wschodnim i zachodnim były pomieszczenia gospodarcze, zaś północne, z bramą przejazdową, służyło za stajnie. Dzisiaj
najlepiej zachowane jest skrzydło południowe, zaadaptowane na mieszkania. Pozostałe części popadły w ruinę.

# Kaplica cmentarna - została wzniesiona w 1844 r. na cmentarzu parafialnym. Zachowały się tutaj nagrobki z XIX w. oraz kwatera
żołnierzy z I wojny światowej w zachodniej części cmentarza.

# Cmentarz żydowski - znajduje się w południowej części miasta. Brama wejściowa usytuowana jest u zbiegu ulic: Szkarpowej i
Kościuszki. Niestety, nie zachowały się macewy, które hitlerowcy wykorzystali do utwardzania ulic i placów. W południowej części cmentarza stoją dwa kamienne pomniki, z napisami w języku hebrajskim. Widoczna jest również zbiorowa mogiła mieszkańców Sędziszowa, Ropczyc i Wielopola narodowości żydowskiej, zamordowanych 24 lipca 1942 roku.

# Zabudowa mieszkalna w centrum miasta - niektóre domy pochodzą z XVIII i XIX w.

# Pozostałości zespołu folwarcznego wraz z aleją wzdłuż ul. 1000-lecia i stawem podworskim Skrzynczyna.

# Kapliczki przydrożne przy ul. Grunwaldzkiej nr 64 i 94, Borkowskiej nr 38, krzyż na postumencie ku czci ks. Stojałowskiego na
skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Kolbuszowskiej.

# Figura św. Jana Nepomucena w dawnym zespole folwarcznym Księżomost.ATRAKCJE KULTURALNE MIASTA:

Centrum życia kulturalnego miasta i gminy stanowi Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, mający swoją siedzibę w okazałym gmachu

wzniesionym w 1957 roku. Odbywają się tutaj między innymi:

- wystawy artystów profesjonalnych i amatorów

- Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Krajka Sędziszowska

- kiermasz palm i pisanek wielkanocnych

- konkursy: "Poeci i Pisarze Dzieciom" i "Ogólnopolski Konkurs Recytatorski",

- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

- jarmark folklorystyczny

- dożynki - święto plonów

- wojewódzki konkurs "Licho nadali",

- "Dni Sędziszowa" kończone festynem kulturalno-rozrywkowym

- Sędziszów Małopolski ma również swoje kino JEDNOŚĆ z 278 miejscami na widowni ul. 3 - go Maja 36 tel.
(0-17) 22 16 583CZARNA SĘDZISZOWSKA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 7,5 km)

# Czarna może pochwalić się znakomitymi warunkami przyrodniczymi. W tutejszych lasach i na podmokłych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W północnej części wsi, na tzw. Zabłociu, został utworzony rezerwat przyrody, będący ostoją
m.in. orła bielika, bociana czarnego czy żbika.

# Od 1991 r. organizowane są Czarnieńskie Zimowe Marsze na Orientację (CzarZiMnO).

# Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czarnej Sędziszowskiej. Wzniesiony został w latach 1828-30 w stylu klasycystycznym, wewnątrz polichromia z 1894r. Kościół jest jednonawowy, z niższym prezbiterium i prostokątnymi przybudówkami.
Wejście prowadzi przez dobudowaną pod koniec XIX wieku wieżę, nakrytą cebulastym hełmem. Do 1928 r. kościół pokryty był gontem, który wtedy wymieniono na blachę. W południowo - zachodnim narożniku placu kościelnego stoi dzwonnica. Większość
wyposażenia świątyni pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Parafia obejmuje jeszcze Krzywą, Cierpisz, Rudę i Kamionkę.

# Cmentarz parafialny, pochodzący z drugiej połowy XIX w.


WOLICA ŁUGOWA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 7,5 km)

# Atrakcją jest kilkusetletni dąb, stojący w centrum wsi. Miejscowe podanie głosi, że drzewo zasadził sam król Władysław Jagiełło, w miejscu, gdzie dziki zwierz zagryzł jego najlepszego charta.

# W 1910 r., w pięćsetlecie zwycięstwa pod Grunwaldem, stanął we wsi krzyż, upamiętniający triumf oręża polskiego nad Zakonem Krzyżackim.

WOLICA PIASKOWA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 7,5 km)

# Pomnik pochodzący z 1910 r. wybudowany w 500-tną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

CIERPISZ (odległość od naszego gospodarstwa ok. 9 km)

# W tutejszych lasach roi się od grzybów, na przepływającej przez wieś rzece Tuszymce zbudowano zaporę, dzięki czemu
powstał zalew, pełen różnych gatunków ryb gdzie również mają swoje żeremia bobry.

# Wśród starszych mieszkańców krąży historia sprzed ponad wieku o pewnej dziewczynie z Cierpisza, którą w drodze do kościoła zaatakowały wilki. Chcąc się ratować, usiłowała wspiąć się na stojącą w pobliżu sosnę. Niestety - znaleziono tylko ręce dziewczyny, zaciśnięte kurczowo na sosnowej gałęzi. To tragiczne wydarzenie upamiętniono, umieszczając w miejscu śmierci dziewczyny drewniany krzyż.

BORECZEK (odległość od naszego gospodarstwa ok. 9 km)

#W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, mieszkańcy Boreczku zbudowali kaplicę p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,
swoim wyglądem nawiązującą do architektury góralskiej.

RUDA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 9,5 km)

# Północne obszary wsi zajmuje zalew na rzece Tuszymce. Dzięki niemu oraz okolicznym lasom, Ruda jest doskonałym miejscem wypoczynku dla spragnionych ciszy, spokoju, miłośników grzybobrania i wędkarstwa.

# "Grunwald" - krzyż, upamiętniający pięćsetlecie zwycięstwa nad wojskami krzyżackimi, wzniesiony w 1910 r. oraz kaplica p.w. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1916 r., wybudowana ku czci poległych w czasie pierwszej wojny światowej.

BOREK WIELKI (odległość od naszego gospodarstwa ok. 11,5km)

# Przez wieś płynie rzeka Bystrzyca, bogata w klenie, płocie, szczupaki, a nawet pstrągi.

# W 1985 r. Borek Wielki został siedzibą parafii. Kościół p.w. NMP Częstochowskiej zaprojektował Henryk Modrakowski. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patronki, ozdobiony dwunastoma rzeźbionymi orłami polskimi z różnych epok oraz krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Uroku świątyni dodają, rzeźbione w drewnie, stacje Drogi Krzyżowej, autorstwa Jana Wozowicza. Na wieży kościelnej wiszą trzy dzwony: Maryja, Jan Paweł, Antoni, ważące odpowiednio 500, 300, 150 kg.

# Pomnik z 1910 r. wybudowany w 500-tną rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

BĘDZIEMYŚL (odległość od naszego gospodarstwa ok. 11,5 km)

# Grodzisko zwane Zamczyskiem pozostałości znajdują się na południowy wschód od wsi. Ostatni właściciel miał rzekomo ukryć w podziemiach skarb, który wielu śmiałków usiłowało odnaleźć. Jeden z nich dokopał się nawet do żelaznych drzwi, prowadzących do lochu, lecz co w dzień odkopał, w nocy było zasypywane. Domyślając się działania sił nieczystych, zaprzestał dalszych poszukiwań. Czekają więc ciągle będziemyskie skarby na swego odkrywcę.

# Kościół parafialny p.w. św. Jacka - wzniesiony w latach 1919-21. Kościół jest dziełem architekta Franciszka Stążkiewicza. Zbudowany w stylu neogotyckim. Zdobią go m.in. trzy barokowe obrazy z przełomu XVII i XVIII w. W pobliżu kościoła stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena z XVIII w., w dzwonnicy obok kościoła jeden z dzwonów pochodzi z roku 1833 i został odlany w Berlinie.

GÓRA ROPCZYCKA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 11,5 km)

# Zespół dworski - w obrębie zespołu znajduje się:
- Dwór wzniesiony w trzeciej ćwierci XVIII w. przebudowany ok. 1938r., murowany, na planie prostokąta, częściowo podpiwniczony.
- Koszary wzniesione w 1866r. dla pułku Krakusów przez Kazimierza Starzeńskiego właściciela majątku, później przeznaczone na oficynę dworską.
- Wieżyczka narożna tzw. pralnia zbudowana w XVIII w.
- Mur ogrodzeniowy zbudowany w XVIII w., otaczał czworokątny dziedziniec od strony wschodniej i północnej.
- Lodownia z XIX w. usytuowana na płn. wschód od pralni.
- Zespół folwarczny powstały przed 1849r., znajduje się na zachód od dworu, obejmuje budynki gospodarcze. Przy dawnej alei wjazdowej do zespołu dworsko - parkowego zachowały się figury świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława.

# Zespół parkowy - z dawnego XIX-wiecznego zespołu parkowego zachowały się pojedyncze okazy platana, modrzewia i dęby stożkowe pochodzące prawdopodobnie z dawnych klombów. Wschodnią granicę zespołu dworsko-parkowego tworzy wąwóz z zadrzewieniem liściastym tzw. Buczyna, dochodzący do trzech stawów podworskich wyremontowanych w roku 2003. W wąwozie znajduje się kaplica grobowa Starzeńskich z podziemną kryptą, wzniesiona ok. 1870r.

# Kościół parafialny p.w. św. Jakuba, wybudowany w 1950 roku dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, ks. Wojciecha Święsa. Świątynia ma prostą bryłę, wzbogaconą solidną, czworoboczną wieżą. Wewnątrz znajdują się zabytkowe sprzęty, w większości barokowe. Szczególne wrażenie robi rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z drugiej połowy XVII w.

# Cmentarz parafialny zaznaczony na mapie katastralnej z 1849 r

ZAGORZYCE (odległość od naszego gospodarstwa ok. 15,5 km)

# Kościół parafialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - wzniesiony w latach
1932-37 wg projektu Włodzimierza Gruszeckiego. Kościół jest trzynawowy,
bazylikowy, o trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od frontu dwie półkoliste
przybudówki. Nad nawą umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę, zakończoną
iglicą. Ołtarz główny ma charakter tryptyku: w centrum umieszczony jest
wizerunek Chrystusa, po bokach święci : Piotr i Paweł. W dzwonnicy z 1953 r.
powieszono cztery dzwony. Na przykościelnym dziedzińcu stoi figura św.
Maksymiliana Marii Kolbego.

SZKODNA (odległość od naszego gospodarstwa ok. 21 km)

# Szkodna jest najwyżej położoną miejscowością w gminie - 410 m n.p.m. Znajduje się w Strzyżowsko - Sędziszowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Z okolicznych wzgórz rozciągają się wspaniałe widoki na krajobraz Pogórza. W lasach spotkać można wilka, rysia, puchacza, sarnę, jelenia.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego